hyresavtal andrahand

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING. Till lägenheten hör. Namn. Adress. Kontaktperson. Tel nr dagtid. ANDRAHANDSHYRESGÄST 2: Adress. Postnr och ort. Namn. E-postadress. BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: Namn. Personnummer. E-postadress. Personnummer. Till lägenheten hör vindsutrymme nr: källarutrymme nr: Hyra. Hyran är kr per månad. Hushållsel. Hyresgästen ska stå för kostnaden för hushållsel genom eget abonnemang genom ersättning till brh med kr per månad ersätta brh för faktisk förbrukning. Garage och p-plats Bostadsrättshavaren upplåter även parkeringsplats. För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden eller hyresnämnden. Hur man ut utan tillstånd riskerar både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen att bli vräkta. Det är viktigt att klargöra reglerna för uthyrningen i ett hyresavtal för att undvika framtida meningsskiljaktigheter.

Hyresavtal andrahand - Bttre Ludvika

Infaller dagen för inflyttning eller utflyttning på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska in- och utflyttning ske nästkommande vardag. Vad gäller avseende p-plats? Så här undviker du vanliga fallgropar. För att detta hyresavtal ska vara giltigt krävs det att bostadsrättsföreningens styrelse har godkänt och gett sitt tillstånd till uthyrning i andra hand. Tänk på att oavsett vem som bor i bostaden och oavsett vilka avtal som finns så är det alltid förstahandskontraktsinnehavaren som är juridisk skyldig gentemot hyresvärden för obetalda hyror, skadegörelse och missvård av bostaden. hyresavtal andrahand