nativitet

Födelsetal. Mått som mäter fertilitet eller fruktsamhet hos en befolkning. Det allmänna födelsetalet får man genom att ta kvoten mellan antalet födda och den totala folkmängden i ett visst område. Förenklat räknas antalet födslar per invånare. Födelsetal kallas även nativitet. Enligt Landguiden, Utrikespolitiska institutet. Den demografiska transitionsmodellen förklarar förändringar i mortalitet och nativitet och därmed i befolkningens storlek. Länder i olika delar av världen befinner sig i olika skeden av transitionen, också inom länder kan det finnas områden i olika skeden. Mortalitet och nativitet är bland annat beroende av landets hälsovård. Födelsetal – Med födelsetal menas antalet födda barn per invånare i ett land under ett år. Födelsetalet i Sverige är ca 10 i Sverige och 50 i det afrikanska Somalia. Födelsetal kallas också nativitet. Dödstal – dödstalet är antalet döda per invånare i ett land under ett år. Dödstalet i Sverige är ungefär 10,5 medan.

Nativitet - Kia Pro

Befolkning, välfärd och identitet Uppgiftsbank Bild sammanfattning av film om urbanisering Digitala affischer om välfärden Filminspelning om urbanisering Tidningsartikel om den svenska befolkningen Utveckling av app om svenska befolkningen Politiska förslag Försvarspolitiska förslag Skolpolitiska förslag. De flesta mer använda metoderna kombinerar flera faktorer. Vad lärde du dig av den här lektionen? Meddela mig om nya inlägg via e-post. Du kommenterar med ditt Facebook-konto. E-post måste anges Adressen lämnas aldrig ut. nativitet

Nativitet Video

Why did Neanderthals become extinct?