u länder

För fyrtio år sedan började många svenskar engagera sig i u-landsfrågor. Den orättvisa fördelningen av jordens resurser blev för många en chockerande insikt och det uppstod en polarisering mellan socialistiska och kapitalistiska lösningar. Dokumentärserien "Vi kallar dom u-länder" från ville förklara. Ett U-land har även dåligt utbyggd industri och hög befolkningstillväxt. Ordet U-land är en förkortning med två möjliga utläsningar: Den ursprungliga betydelsen var "underutvecklat land", men numera brukar termen "utvecklingsland" användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential. DEBATT. Utsläppen är en del av det ekologiska fotavtrycket (EF). Det beräknas vartannat år för länder och regioner genom ett vetenskapligt samarbete under ledning av Global Footprint Network. Det är ett mått på hur mycket mark och vatten som går åt för att producera ett lands resurser och ta hand om.