1800talet

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa talet. Under talet övergår nyklassicismen och romantiken i det som kallas realismen (–). I slutet av seklet fördjupas realismen dels till naturalism, dels till den mer poetiska impressionismen. Delvis som om en reaktion mot den ibland dogmatiska naturalismen och den verklighetsförankrade impressionismen  ‎Händelser · ‎Filosofi och nya teorier · ‎Teknik, transport · ‎Litteratur, konst och musik. ”Det långa talet” är ett begrepp som myntats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm. Formuleringen med ett långt tal syftar till att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”långa artonhundratal” innefattar tidsperioden från franska.

1800talet Video

Det långa 1800-talet Del 1: Industrialiseringen

1800talet - exempel har

Förklara vad som menas med en socken och berätta kortfattat om invånarna och den rådande sociala ordningen samhällsklasser. Krig och försvar Kända personer USA: Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? Det inrättades därför fattigstugor runt om i landet dit andra skänkte mat, kläder och annat. Sverige under talet Svenska städers historia. 1800talet