energibesparande åtgärder

Tilläggsisoleringar och fönsterbyten är omtalade åtgärder som inte ska genomföras i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men mindre omfattande åtgärder kan också påverka en byggnad negativt som exempelvis byte av ytterdörr. Däremot behöver till exempel en isolering av vindbjälkslag inte skada några kulturhistoriska. Energibesparande åtgärder. Det finns många viktiga anledningar till att minska energianvändningen. Bostadsrättsföreningen betalar flera miljoner varje år för energi och bidrar till växthuseffekten och de globala miljöhoten. Själv får du elräkningar som du förmodligen tycker är för höga. Här nedan är några råd på enkla. Bil 2 Information om energibesparande åtgärder. Ett häfte på sex sidor med allmän information angående energibesparing, andningsteknik, hjälpmedel och bostadsanpassning lämnas till patienten. Arbetsterapeuten går även muntligt igenom innehållet i häftet. Bil 3 Informationsblad för olika aktiviteter. Specifik information.

Energibesparande åtgärder - relaterade

Energibesparande behandling kan innebära att hela patientens livsstil påverkas. Under arbetsdagen är det också bra att använda er av energisparläge på dator och datorskärm när ni går på lunch, och att dra ur mobilladdare ur eluttaget under tiden de inte används. Västerås Projektel 77 00 Brandgruppen 02 30 Sigurdsgatan 21 30 Västerås. Att försöka få igång den öppna spisen verkar vara ett smart drag Här nedan är några råd på enkla saker du kan göra hemma. Och taket ska bytas av andra orsaker. energibesparande åtgärder

Energibesparande åtgärder - Ubers

Västerås Projektel 77 00 Brandgruppen 02 30 Sigurdsgatan 21 30 Västerås. Därför är det viktigt att ni använder er av den teknik ni har i lokalen för att reglera temperatur och ventilation med. Stäng av elektronik som inte används Inför som standard att alla datorer och skärmar på ert kontor stängs av när ni går hem för dagen. Men finns säkert något som kan göra det bättre. Effektivisering av energitillförseln, som byte till en mer effektiv panna eller värmepump. Eller skapa ett nytt konto.