naturläkemedel

Kortfattad information om växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, TVBL, VBL och NLM till personal inom sjukvården. Naturläkemedel används vardagligt som benämning på läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung. I svensk lagstiftning är naturläkemedel en av tre kategorier av läkemedel med naturligt ursprung, tillsammans med växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel. Oavsett vilken. Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel baseras på naturprodukter. Läkemedelsverket har bedömt kvalitet och säkerhet för dessa produkter, och för naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (ibland även kallade ”väletablerade” växtbaserade läkemedel) även effekten.

Naturläkemedel - Mste

Med växtbaserat material avses hela eller delar av växter, alger, svampar och lavar. För traditionella växtbaserade läkemedel baseras indikationen endast på erfarenhet av långvarig användning. Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla 1. Ett stort antal dubbelblinda, randomiserade studier har gjorts kring homeopatin. Kosttillskott ska säljas i avdelade doser i färdigförpackad form. Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger  1. Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget 1. naturläkemedel