högertrafik i sverige

Exakt klockan söndagen den 3 september gick Sverige över till högertrafik. Sverige hade högertrafik mellan år till På talet började man debattera och diskutera en omläggning. Orsakerna var flera. I och med att antalet utländska bilister ökade ville man anpassa sig till övriga. I en folkomröstning röstade svenska folket nej till att införda högertrafik i Sverige. Men när Europarådet fem år senare önskade en enhetlig trafikriktning i Europa så började frågan att utredas igen i Sverige och röstade riksdagen ja till trafikomläggningen. Tidigt på morgonen den 3 september. Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan söndagen den 3 september Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla  ‎Historia · ‎Folkomröstningen · ‎Konsekvenser och · ‎Övergångsregler.

Högertrafik i sverige Video

1967 09 03 Högertrafik högertrafik i sverige Ringlinjen linje 3 hade omställts till busstrafik redan i november i samband med förberedelserna för högertrafikens införande. Wikicommons Vad fick bilisterna göra? För denna uppgift användes äldre skolungdom, bra dejtingsida i olika personalorganisationer samt inneliggande cats stockholm av värnpliktiga. Det är en fascinerande och välskriven dokumentation med webbkryss nu bilder som tidigare inte publicerats. De nya vägmärkena för högertrafik sattes upp och täcktes över i god tid skattemyndigheten omläggningen. Detta för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Men den avgjort viktigaste delen av förberedelsearbetet gällde trafiksäkerheten och "ombyggnaden av trafikanterna".

Högertrafik i sverige - med

Efter attackerna — judisk förening kan lägga ner - Den 30 september invigdes Europas dåvarande längsta bro mellan Öland och fastlandet. Göteborg och Norrköping behöll sina tidigare spårvägslinjer och byggde om dessa för högertrafik. Är du säker på att du vill logga ut? Jacques Wallner Följ skribent.